Velerh larpu - zpětná vazba

Wicki | 8. dubna 2011 | kategorie: zpětná vazba

Veletrh larpu proběhl 1. a 2. dubna v Brně na Moravském náměstí. Cílem akce, dle slov organizátora - občanského sdružení Moravian LARP, je veřejnosti osvětlit pojem larp.

Klub KoRH se veletrhu účastnil jako jeden ze spolků organizujících larpy a prezentoval na něm svoji činnost veřejnosti. Článek vznikl jako zpětná vazba pro organizátory veletrhu a podklad pro diskuzi.

Veletrh larpu je skvělé oživení centra města. Hráči se potkají jinde než na bitvě. Organizátoři mají možnost hráče osobně pozvat na svoji akci a setkat se i s jinými organizátory a vyměnit si nějakou tu zkušenost. Kolemjdoucí mají možnost vidět zajmavé věci a informovat se o nevšední volnočasové aktivitě. Celkově mají možnost strávit přijemné jarní odpoledne. Všechny tyto věci přinesl veletrh larpu i nám. Velkým přínosem je také upoutání zájmu medií, které pomáhá naplnit cíl akce.

Stánek občanského sdružení Thilisar.

Nicméně, dle našeho názoru se nedaří cíl akce zcela naplnit. Běžný kolemjdoucí viděl spíš několik lidí v podivných a historických kostýmech šermujících s něčím, co připomínalo meč. Zákonitě musel odcházet s otázkou “Co se tu sakra děje?”. Bohužel s touto otázkou nezamířil vždy k infostánku, ale častěji úplně pryč. Kolemjdoucí tak sice měl možnost vidět střípky dřevárny, ale už se nedozvěděl, co to je larp obecně. To je podle nás škoda a vnímáme to jako nevyužitý potenciál akce.

Veletrh by se mohl z našeho pohledu daleko více zaměřit na distribuci informací směrem ke kolemjdoucím. Člověk, který pouze prochází kolem, by měl mít možnost se jednoduchým a výstižným způsobem dozvědět, co je to larp. Nejlépe, pokud by mu to bylo aktivně vysvětleno. Vystavující organizátoři to praktikovali, nicméně bylo jich málo. Proto by se hodilo, aby ze strany hlavních organizátorů veletrhu byli k dispozici promotéři, kteří budou oslovovat kolemjdoucí. Určitě by také nebylo na škodu tuto myšlenku prosadit mezi účastnícími se hráči.

Proč jsme se nechtěli zúčastnit

Jednou z hlavních otázek, které jsme si kladli, bylo: “Co tam budeme dělat?” Nezdálo se nám, že naše akce se dají nějak poutavě prezentovat veřejnosti. To samé si myslíme i o našich kostýmech a rekvizitách. Stánek s nástěnkou obsahující pár informací o nás nám připadal prostě málo. Nicméně jsme dospěli k rozhodnutí, že k nástěnce přidáme i krátkou rolovou hru Mexican standoff[1] a uvidíme, jak budou kolemjdoucí na prezentaci reagovat. Moc jsme dopředu nevěděli, co se od nás čeká a jak moc uspokojující bude naše narychlo spíchnutá prezentace. Velkou roli v rozhodnutí hrálo i to, že díky apelu večer před akcí budou očekávání či nároky minimální.

Vnímáme jako dobré shánět klub, podobný našemu, například těmito body:

Ukázka dřevárnického boje.

Stačí si vzít nástěnku s fotkami a pár informacemi, kdo jste a co děláte.

Občas náhodnému kolemjdoucímu vysvětlíte, co je to larp a jak ho děláte vy.

Hráče larpu osobně pozvete na vaši akci.

Setkáte se s ostaními organizátory.

Jako bonus si můžete připravit ukázky boje, nějakou mini-hru, anebo workshop.

Teď už vím, co nás příští rok čeká a není důvod se nezúčastnit znovu. Nástěnka a rekvizity upoutají náhodného kolemjdoucího, a s ním se dá následně rozvést řeč na téma larp. Osobně jsem tímto způsobem pojem larp vysvětlil asi desítce náhodné kolemjdoucích. Také jsem navštívil další stánky ostatních organizátorů a nechal se podrobně informovat o jejich připravovaných akcích. Nejsou to dva dny pouhého postávání u stánku, ale dva dny setkávání.

Jak jsem prezentoval

Napřed jsem od lidí pozjišťoval, co o larpu zatím vědí a co by chtěli vědět. Vysvětlil jsem jim, že larp je hlavně hraní rolí bez diváků, a pak už pokračoval k prezentaci našeho klubu. Náš klub jsem představoval v kontrastu s tím, co šlo vidět nejvíce, tedy bojovníky s jekorovými meči. Většinou jsem uvedl příklad, že válečník je pouze jeden druh role a v našich hrách se takové role moc nevyskytují. Spíše si zahrajete detektiva, lékaře či vlivného úředníka.

Další postřehy v bodech

Do temného stanu bez popisu nikdo dobrovolně nevstoupí. Chce to minimálně poutavou ceduli “Promítaní videí z larpu” + ideálně nějakého naháněče.

Škoda slibovaných posterů z výstavy larp v ČR. Jejich miniatury na informacích se mi zdály nedostačující. Daleko zajímavější by bylo jejich rozmístění po výstavní ploše [2].

K různě rozmístěným posterům by se hodilo pár jedinců co by k nim aktivně dávalo slovní výklad.

Někteří z řad veřejnosti si stěžovali na to, že se tam nic neděje. Určitě by měli jiný názor v případě, že by se je někdo pokusil zastavit a nabídnul jim vysvětlení co je to larp, střelbu z luku, možnost vyzkoušet si nějaký mini-larp či jiný nevšední zážitek.

Zpoždění programu chápu, ale nepochopil jsem, proč se posouvá celý program, když jsou mezi účinkujícími hodinové mezery.

Módní přehlídka historických šatů.

U zúčastněných hráčů převládalo fantasy. Ze strany organizátorů by bylo záhodno se aktivně prosadit o větší vyváženost stylů. Je pochopitelné, že naprostá většina návštěvníků v kostýmech budou laděni fantasy-dřevárnicky. Proto by se organizátoři akce mohli aktivně zasadit i o jiné než fantasy kostýmy a hráčům zkusit napsat: “Pokud máš i jiný, než fantasy kostým, vem si ho!”.

Neutrálnější uvaděče (narozdíl od účastníků se mnohem snadněji dají instruovat, aby se nestylizovali do skřetů s jekorovými meči, přestali používat interní vtípky o kobercové pásce atd…)

Na podporu jiných žánrů například různá “témata” veletrhu v jednotlivých letech za předpokladu, že by to nezabilo účast vystavovatelů.

Závěr

Celkově by se veletrh larpu měl více zaměřit na běžné kolemjdoucí návštěvníky, kteří by ideálně nemuseli nic udělat proto, aby se dozvěděli co je to larp. Mnohem více to podpoří cíl akce. Jak už bylo zmíněno na začátku článku, jedním z cílů je vyvolat dialog. Podělte se proto prosím o svůj názor v diskuzi pod článkem.

Odkazy

[1] Hra Mexican standoff nám nakonec příliš nefungovala. K nahlédnutí zde: http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3932

[2] Jako dobrý příklad může posloužit výstava fotografií z české vojenské mise v Afgánistánu na náměstí v Pardubicích http://darien.rajce.idnes.cz/ArkanumlarpPardubice/#IMG8409kopie.jpg

Kometáře:

Darien 23. 4. 2011 (09:17)
Stejný pocit jsem z akce měla už před dvěma lety. Hezky jsi to shrnul. :-)
Mealtiner 24. 4. 2011 (20:24)
Reagovat budu jen na jeden bod z tohoto článku. Za organizátory mohu říci, že jsme se snažili poměrně hodně o účast jiných organizátorů a o zastoupení více žánrů. Bohužel zde nebyl zájem o to se podobné akce zúčastnit. Proto budu jen a jen rád, pokud se v budoucích letech setkáme (setkáte) i s jinými žánry a novými tvůrci a organizátory.
KoRH na Facebooku | Vygenerováno za 0.035 sekund - Design by Godric © KoRH 2003-2024