O nás

Naše hlavní činnost: LARP

Knights of Red Hills jsou pořadatelskou a hráčskou skupinou dramatických her, tzv. LARPů (zkratka anglického live action roleplaying). LARP představuje určitý mezikrok mezi hrou a improvizačním divadlem, kdy hráči mají kostýmy a hrají dané role, ale rozhodují sami za sebe, jak budou ve hře jednat (nemají tedy žádný scénář). Nehrají na pódiu pro diváky, ale pro sebe navzájem v prostředí, které se podobá prostředí hry samotné (tedy např. v historickém městě, pokud jde o historickou hru, v přírodě, pokud hra pojednává o výpravě do divočiny, a podobně).

Smyslem LARPu je vidět určitý příběh, podobně jako například ve filmu, ovšem v situaci, kdy hráč roli sám hraje a všechno zažívá takříkajíc na vlastní kůži.

Scéna „bohoslužba“ z LARPu Thief

V České republice se tyto hry začaly rozvíjet v 90. letech většinou na motivy fantastiky a Pána Prstenů, byť od té doby se značně změnily a dnes nejsou výjimkou dramaticky propracované hry s přesahem do umění. Jejich repertoár je velmi široký, oblíbené jsou historické hry na motivy viktoriánské Anglie, hry ztvárňující svět po katastrofě v budoucnosti, mafiánské příběhy z 30. let i mnoho variant her ze současnosti. I zázemí LARPů se mění a interiéry skutečné ponorky z 2.sv. války či uzavřených tunelů metra nejsou v zahraničí vyjímkami.

Naše skupina se zaměřuje především na hry historické (středověk) a současnost.

Další naše činnosti

Kromě LARPů se věnujeme i bitvám, což jsou hrané rekonstrukce historických bitev. Bojuje se v dobových kostýmech a zbrojích dřevěnými replikami zbraní - proto jsou bitvy známé taky jako „dřevárny“.

Při hraní RPG her

Pořádáme také volně přístupná hraní RPG. RPG (Role Playing Game) hra se dá považovat za jakýsi předstupeň LARPu. Hráči nehrají role fyzicky, ale příběh pouze slovně popisují, případně mluví přímou řečí v rolích, které si vybrali (podobně jako kdyby četli knihu, z níž úlohu jedné z postav převezmou na sebe). RPG her existují desítky, nejznámější hrou u nás je Dračí Doupě (vycházející z americké verze Dungeons and Dragons).

Každoročně taktéž organizujeme den deskových her v orlovně v Brně-Bohunicích a to vždy den či dva před Vánoci. V orlovně se za celý den vystřídá několik desítek účastníků, kteří si mají možnost zahrát nespočet různých her a strávit tak předvánoční volno (ne)tradičním způsobem.

Co LARP přináší

Hlavní cíl LARPu je především příběh, tedy zajímavý děj, který si hráč užije, podobně jako by ho viděl v kině, ovšem také skutečně prožívá, čímž se LARP odlišuje od většiny jiných aktivit. Takový zážitek je oproti filmu samozřejmě silnější a trvalejší, čímž LARP láká mnoho hráčů.

Kromě příběhu ale LARPy nabízí zároveň možnost dostat se do situací, které hráči jinak nezažijí, a na místa, kam by se jinak nedostali. Hráč má možnost si takové, mnohdy obtížné, situace bezpečně zkusit a prožít, a případně si z nich i odnést cenné praktické zkušenosti. V zahraničí se díky této vlastnosti LARPu využívá pro vzdělávání, jako tzv. zážitková pedagogika.

V neposlední řadě umožňuje LARP setkat se s novými lidmi, zdokonaluje rétorické a komunikační dovednosti hráčů a tématy může vést k prožití a zamyšlení se nad důležitými otázkami. Je tedy atraktivní aktivitou pro studenty a mládež, ačkoli existuje i v jednodušších variantách pro děti nebo naopak jako složitější hry vhodné pro dospělé (používané jako teambuilding ve firmách).

Knights of Red Hills se v rámci tohoto spektra soustředí zejména na mládež a na přípravu mladších hráčů (v hrách pořádaných ostatními skupinami je běžná minimální hranice 15 let). My sami jsme z většiny studenti s věkovým průměrem kolem dvaceti let.

Náš pohled na LARP

Přestože to určitě nebude výčet kompletní, dalo by se říct, že nás spojuje těchto několik významných myšlenek týkajících se LARPu:

Předně, jsme toho názoru, že LARPu (ale zdaleka nejen jemu), je nutné se věnovat a zabývat se jím. Vědět jaká má hra být, cílevědomě dělat věci, které ji takovou dělají a vyvarovat se sebelákavějších věcí, které by ji dělaly jinou než chceme.

Práce na LARPu Soumrak

Mnoho her dnes vzniká nahodile, smícháním prvků a nápadů jednoho nebo několika málo hlavních tvůrců, aniž by měly nějakou myšlenku či cíl. Dobré nápady pro něco se mísí se špatnými, které jsou dobré pro něco jiného, a vznikají tak hry, jejichž výsledky jsou rozpačité a potenciál nevyužitý. Často organizátor nemá představu co ode hry chce, a ve výsledku v ní má všechno a nic zároveň. Věci které dopadnou dobře jsou často nahodilé a ojedinělé, přestože by se mohly navzájem rozvíjet a věci které dopadnou špatně jsou naopak zbytečné a je vidět, že pokud by se tím organizátor předem zabýval, mohl by je odstranit. U většiny prvků organizátor stěží dokáže říct, proč a k čemu ve hře jsou a ještě hůř proč jsou takto a ne jinak.

Chceme pořádat a hrát hry, kde organizátor dává hráčům herní obsah. To, aby všichni hráči měli od organizátora zajištěnu náplň hry, považujeme za povinnost organizátora. Přes to se nezřídka stává, že organizátor vrhne do hry postavy, a ačkoli to na hlas neřekne, hra za něj říká „vy si tvořte herní zápletky, pokud se chcete bavit“, „vy si vytvořte reálie a podklady pro vaši roli či stranu“, „vy zařiďte, aby vaše strana s někým spolupracovala nebo proti někomu bojovala“ a výčet by mohl dál a dál pokračovat.

Chceme kvalitní LARP, ale odmítáme profesionální LARP. Nesouhlasíme s tím, aby náklady „rostly s hráči“ nejen proto, aby dolní věková hranice 15 let reálně zůstávala zachovaná. Trváme na tom, aby hra netvořila žádný (byť minimální) zisk, aby výdaje byly nejmenší možné, a aby všechny podklady (rekvizity, zázemí) také netvořily zisk jejich dodavatelům, pokud je to jakkoli možné. Pokud je do čehokoli ve hře investováno nad rámec nutných výdajů, hráč musí mít možnost svobodně si vybrat, jestli to chce a chce za to platit, nebo ne, aniž by to zásadním způsobem ovlivnilo jeho hru.

Chceme tak mimo jiné zachovat LARP dostupný mladým hráčům a organizátorům, které stárnoucí LARPová komunita zoufale potřebuje, a kteří neznámé zábavě stěží obětují takové částky, s jakými se na LARPech začínáme setkávat. Nakonec, poměr průměrného věku a vstupného na jednotlivých akcích je víc jak výmluvný.

KoRH na Facebooku | Vygenerováno za 0.011 sekund - Design by Godric © KoRH 2003-2024